Biuro Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Legnicy podjęło aktywne działania skierowane przeciwko firmom organizującym nieuczciwe pokazy handlowe, w tym pokazy pseudo szczepionkowe, na które zapraszani są mieszkańcy pod pozorem otrzymania darmowych pulsometrów z oficjalnego programu „zdrowe dolnośląskie”, w rzeczywistości taki program nie funkcjonuje i jest tylko próba zachęcenia do udziału w pokazie.

Na skutek tych działań udało się znacznie ograniczyć działalność takich firm. Niestety są miejsca, gdzie nadal są organizowane tego rodzaju prezentacje i zaprasza się seniorów do udziału w nich, kusząc rzekomymi nagrodami i prezentami. Na prezentacjach uczestnicy poddawani są manipulacjom, po których wychodzą z towarami, które nie posiadają wartości, za jaką zostały sprzedane, natomiast umowy opiewają na kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. Dopóki będą chętni, dopóty takie nieuczciwe prezentacje będą organizowane. Przestrzegam przed udziałem w pokazie organizowanym w Hotelu Max w Chojnowie w dniu 14.10.2021 r. o godz. 11, a o fakcie tym standardowo powiadomiono Policję.

Należy wskazać, że osoby/firmy prowadzące nieuczciwe pokazy manipulują  konsumentami i wprowadzają w błąd, a w konsekwencji narażenie na utratę znacznych sum co może spełniać przesłanki art.286 § 1KK . „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania”

Również organizowanie tego typu wydarzeń w pomieszczeniach zamkniętych, a tu należy podkreślić dla grupy wiekowej w wieku senioralnym, czyli w grupie najwyższego ryzyka zarażeniem Covid 19 w obecnej sytuacji pandemicznej może wypełniać przesłanki naruszenia art.160 KK . – narażenie uczestników na utratę zdrowia i życia.

Obowiązkiem Rzecznika Konsumentów jest wręcz, by we wszelkiego rodzaju próbach nieuczciwych praktyk reagował i zgłaszał odpowiednim organom wszelkie mogące stanowić ewentualne nieprawidłowości zachowania. Takimi zachowaniami są z całą pewnością organizowane pokazy, podczas których konsumenci, a w tym przypadku seniorzy są poddawani manipulacji na wszystkich etapach, w konsekwencji czego ponoszą znaczne szkody majątkowe rządu po nawet około 10 tys. zł każdy.

Proszę pamiętać, że konsument ma 14 dni by odstąpić od umowy zawartej na pokazie, jak również od umów zawartych przez telefon, w drzwiach swojego domu. Zachęcam również by zawsze w terminie 14 dni przeczytać dokładnie umowę, a najlepiej uczynić to przed jej podpisaniem.

 

Apeluje, by wystrzegać się uczestnictwa w tego typu pokazach, jak również proszę przestrzec swoich bliskich - zadbajcie Państwo o bezpieczeństwo seniorów. Porozmawiajcie ze swoimi rodzicami bądź dziadkami o czyhających na nich zagrożeniach ze strony takich firm dzwoniących z zaproszeniami.

Pomoc można uzyskać u Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Legnicy, jednocześnie wskazuje, że będę wdzięczny za wszelkie informacje o organizowanych pokazach oraz nieprawidłowościach na Państwa terenie.