Czas w szkole odmierzany jest w specyficzny sposób – to kolejne dzwonki, lekcje, dni, miesiące i lata. W ten czas wpisują się również wydarzenia, które zmuszają do wyciągania wniosków i budowania refleksji. Do takich wydarzeń należą obchody 20-lecia Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie oraz nadanie Technikum imienia Orląt Lwowskich, oraz sztandaru.

12 października br. w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 20-lecia istnienia Jednostki, połączone z wyjątkową uroczystością nadania imienia i sztandaru Technikum. Aktem proklamacyjnym nadano mu imię Orląt Lwowskich. Udział w uroczystościach wzięli: Senator RP Krzysztof Mróz, Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członkowie Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński oraz Grzegorz Gapski, Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Elżbieta Iwanicka. Obecny podczas uroczystości był Burmistrz Chojnowa Jan Serkies oraz cała społeczność szkolna i zaproszeni goście.

Obchody rozpoczęła msza święta w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, podczas której poświęcono sztandar.

Główna część uroczystości odbyła  się w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie. Wszystkich zebranych przywitał Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Mariusz Kowalczyk. Akt Nadania Imienia Orląt Lwowskich Technikum przekazał na ręce Dyrektora PZS Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Akt Nadania Sztandaru dla Technikum im. Orląt Lwowskich w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie wręczyła Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Lucas Hermanus Knol z firmy Höcker Sp. z o.o. - fundator sztandaru.

Patron placówki — Orlęta Lwowskie – to najmłodsi bohaterowie walk o niepodległość, którzy nie czekając na pomoc polskiego wojska w listopadzie 1918 roku, bronili miasta przed oddziałami wojsk ukraińskich, a w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku równie ofiarnie walczyli o swoje miasto. Patriotyczną prezentację słowno-muzyczną dotyczącą bohaterstwa Patrona, zaprezentowano gościom, którzy udali się do auli szkoły przy ul. Poźniaków. Prezentacja miała dostojną oprawę, podkreślała zasługi i heroizm młodych obrońców Lwowa.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Powiatu wręczył wyróżnionym nauczycielom Nagrody Starosty.

Oprawa uroczystości przypominała obecnym na spotkaniu gościom o jej tradycjach i osiągnięciach. Wydarzeniu towarzyszyły wystawy prezentujące osiągnięcia i dotychczasową działalność szkoły.