16.11 br. gościem Starosty Legnickiego Adama Babuśki był wykładowca Politechniki Wrocławskiej oraz Członek Zarządu Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Maciej Gwoździewicz, który w imieniu Prezesa Oddziału prof. Andrzeja Hachoła wręczył Staroście Legnickiemu książkę pt. „Elektryczny Lwów. Historia 1894-2019”. Udokumentowana jest w niej działalność oddziału Wrocławskiego SEP oraz Politechniki Wrocławskiej zainicjowana w 1945 roku przez kadrę naukową i techniczno-inżynierską z Lwowa i okolic.

Podczas spotkania ustalono harmonogram dalszej współpracy między Powiatem Legnickim a Politechniką Wrocławską, w ramach którego w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie odbędzie się Dzień Nauki. Przedsięwzięcie od strony merytorycznej zostanie przygotowane przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej. Ponadto ustalono, że dr inż. Maciej Gwoździewicz zgłosi na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii, prowadzonym przez Politechnikę Wrocławską w Legnicy, temat pracy inżynierskiej pt.: „Racjonalizacja zużycia energii w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy”. Promotorem pomocniczym pracy będzie Starosta Legnicki Adam Babuśka.