Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

składamy serdeczne podziękowania wszystkim
Pracownikom Socjalnym i Służbom Społecznym

za pracę, poświęcenie  i gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Życzymy, by Wasza codzienna praca, wysiłek i trud, cierpliwość i wytrwałość,

zaangażowanie w niesienie pomocy osobom potrzebującym, ciepłe słowa
i uśmiech przynosiły satysfakcję, radość oraz poczucie spełnienia. 

Dziękujemy Państwu za wrażliwość oraz zaangażowanie,

a także wielkie serce w realizowaniu działań

na rzecz osób potrzebujących pomocy.
Życzymy wiele osobistej i zawodowej satysfakcji,

realizacji wszelkich zamierzeń, a także siły i motywacji

do przezwyciężania trudów ludzkiego życia.  


Grafika: bukiet kwiatów
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Kostuń
Starosta Legnicki
Adam Babuśka
Członek Zarządu Powiatu
Krzysztof Sowiński
Wicestarosta Legnicki
Janina Mazur