21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, który jest  świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.

W dniu 19.11 br. z zachowaniem dystansu społecznego  Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński gościli w naszym Starostwie: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu Annę  PiątekOlszuk, Dyrektor Domu Dziecka w Golance Dolnej Renatę Pinczuk-Brymerską,   Dyrektor  Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 Mariolę Pyrz, Dyrektor  Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 Marię Wiśniowską, Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu Ewę Patrzek, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku Tomasza Króla oraz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie Alinę Wierzbicką.

     Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński dziękując za wkład i zaangażowanie w pracę zaznaczył, że pracownicy socjalni to wyjątkowi ludzie, którzy czują szczególną potrzebę niesienia pomocy innym. Będąc najbliżej najtrudniejszych sytuacji życiowych, przywracając nadzieję, niosąc pomoc udowadniają, że punktem wyjścia i celem pracy jest człowiek.

Starosta Legnicki Adam Babuśka  przekazał uczestnikom spotkania życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji, podkreślając, by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy z podopiecznymi przynosił poczucie zadowolenia, a także był źródłem motywacji do jak najlepszego wypełniania tak ważnej misji społecznej.

Wicestarosta Legnicki Janina Mazur podkreśliła, że pomoc drugiemu człowiekowi nie jest zwykłą pracą, ale powołaniem i misją, a dobro ma to do siebie, że dzielone zwielokrotnia się, czyniąc świat lepszym miejscem. Wyrażając swoją wdzięczność Wicestarosta zaznaczyła, jak ogromny jest  udział pracowników w tym dziele i jak niezwykłych ludzi do pracy socjalnej potrzeba.

Władze Powiatu Legnickiego przekazały na ręce Dyrektorów i Kierowników Jednostek życzenia dla wszystkich pracowników, dziękując za życzliwość oraz zaangażowanie z jakimi pracownicy socjalni wypełniają swoje zadania.