Bezpieczeństwo  mieszkańców naszego powiatu jest priorytetem, dlatego powiat pozyskuje środki, ale także w miarę możliwości finansowych dokłada pieniądze z budżetu powiatu  na tego typu rozwiązania.

17.11 br. oddano do użytkowania nowo wybudowany chodnik w ciągu drogi powiatowej 2611D w miejscowości Gniewomirowice.

W ramach inwestycji z jednej strony drogi nr 2611D wykonano 181,51 m nawierzchni betonowej typu polbruk oraz dopasowano indywidualne zjazdy do nowego przebiegu chodnika. Wzdłuż krawężnika wykonano ściek z kostki kamiennej. Od strony rowu skarpa u podstawy nasypu, na  którym posadowiono chodnik umocniona została płytami betonowymi i ażurowymi. Na odcinkach o znacznej wysokości linia chodnika zabezpieczona została balustradą.

Koszt inwestycji wyniósł 243 540,00 zł i w całości sfinansowany został z budżetu powiatu.

 18 listopada br. odbyło się przekazanie do użytku inwestycji pn.: „ Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2184D na odcinku od m. Motyczyn do m. Dąbie” na długości 1983 m. Podczas uroczystości obecni byli: Poseł na Sejm RP Ewa Szymańska, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka, przedstawiciele władz Powiatu Legnickiego Radni: Jan Łukasz oraz Artur Mackiewicz, a także Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos.

Zakres prac obejmował przebudowę i wzmocnienie nawierzchni drogi, skrzyżowań i zjazdów  oraz odtworzenie istniejących rowów drogowych, w tym przebudowę i budowę przepustów.

Uczestnicy uroczystości podkreślili, że nowy odcinek drogi usprawni ruch w gminie Prochowice, poprawi bezpieczeństwo przejazdu,  a także ułatwi dojazd do miejscowości Motyczyn i Dąbie.

Inwestycja, której koszt wyniósł 2 815 710,11 zł sfinansowana została z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.