Realizacja bieżących inwestycji drogowych oraz plany inwestycyjne na 2022 rok były tematem spotkania Starosty Legnickiego Adama Babuśki, Wicestarosty Legnickiego Janiny Mazur oraz Członka Zarządu Powiatu Krzysztofa Sowińskiego z Sekretarzem Stanu, Szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztofem Kubowem.

Minister Krzysztof Kubów osobiście oglądał zakończone i trwające  inwestycje drogowe w naszym powiecie, gratulując ich realizacji i podkreślając ich ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców.