Sytuacja epidemiczna związana z czwartą falą koronawirusa w Polsce pogarsza się. Odnotowuje się znaczący wzrost zakażeń nową odmianą wirusa COVID-19, która jest bardziej zaraźliwa. Duży wzrost zakażeń, hospitalizacji i zgonów obserwujemy w powiecie i mieście. W tej sytuacji ważne jest, by zachowywać się odpowiedzialnie i przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarnych.

22.11. br. odbyło się zdalne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Starosta Legnicki Adam Babuśka. Udział w spotkaniu wzięli: Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Marek Walczak. Uczestnikami spotkania byli również: Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Jacek Watral, Dyrektor Pogotowia Ratunkowego Joanna Bronowicka, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Anna Płotnicka-Mieloch, Wójtowie i Burmistrzowie z naszych gmin oraz Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej.

Tematem spotkania była aktualna sytuacja związana z koronawirusem oraz realizacją programu szczepień.

Pamiętajmy, że wiele zależy od nas samych, dlatego dbajmy o siebie i swoją rodzinę!