Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz odpowiedzialne zachowanie są bardzo ważne w obecnej trudnej sytuacji epidemicznej. W powiecie oraz mieście nadal odnotowuje się wzrost zakażeń, hospitalizacji i zgonów. Władze powiatu obserwują i na bieżąco reagują na sytuację epidemiczną w naszym regionie.

29.11. br. odbyło się kolejne zdalne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Starosta Legnicki Adam Babuśka. Udział w spotkaniu wzięli: Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Marek Walczak. Uczestnikami spotkania byli również: Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Jacek Watral, Dyrektor Pogotowia Ratunkowego Joanna Bronowicka, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Anna Płotnicka-Mieloch, Wójtowie i Burmistrzowie z naszych gmin oraz Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej.

Tematem spotkania była bieżąca sytuacja związana z działaniami związanymi z zagrożeniem koronawirusem oraz realizacja programu szczepień.