Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg to cel zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2220D na odcinkach od drogi krajowej 94 do m. Witków i od miejscowości Groble do m. Witków o łącznej długości 4533m.”

6 maja br. Starosta Legnicki Adam Babuśka, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński oraz Skarbnik Powiatu Marta Płosińska – Soboń podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo-Budowlanym Sp. z o.o. z Wrocławia na realizację tej inwestycji. Udział w wydarzeniu wzięli: szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów, Senator RP Dorota Czudowska, Poseł na Sejm RP Ewa Szymańska, Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Radny Powiatu Jan Łukasz, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński, Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz, Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych Kamil Strynkowski.

Zakres robót obejmuje poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji drogi, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, budowę zatok autobusowych, chodników, przebudowę i budowę odwodnienia drogi, budowę kanału technologicznego oraz remont mostu.

To największa inwestycja drogowa w historii powiatu, wsparta przez Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 9 432 870 zł.