Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie usprawniają swoją spostrzegawczość i pamięć rozwiązując na tablicy interaktywnej dopasowane do swoich potrzeb i możliwości zadania.

Takie zajęcia motywują do podejmowania aktywności fizycznej i stanowią okazję do interakcji społecznych. Uczestnicy, bez względu na wiek, chętnie uczą się korzystać z nowych form i metod pracy - nawet tych najnowocześniejszych. Przyczynia się to do rozwoju motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości i szybkości działania, będąc jednocześnie doskonałą formą integracji i zabawy.