13 maja br. w Starostwo Powiatowe w Legnicy wraz z Gminą Kunice zorganizowało spotkanie autorskie z Dariuszem  Zielonką, autorem książki „Dawidów koło Lwowa”. Promocja książki realizowana była w ramach powiatowego projektu „Utrwalanie tożsamości kresowej”. Udział w przedsięwzięciu wzięła Wicestarosta Legnicki Janina Mazur. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. : Wójt Gminy Kunice Józef Pieróg, Zastępca Wójta Gminy Kunice Ewa Hoszowska, Sekretarz Gminy Ewa Bużdygan, Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” dr Tadeusz Samborski oraz liczna grupa radnych Gminy Kunice z Wiceprzewodniczącym Andrzejem Ostrowskim.

 Książka  „Dawidów koło Lwowa”  licząca 752 strony, opisuje dzieje wsi i mieszkańców Dawidowa od najdawniejszych czasów do 1946 roku. Monografia powstawała przez okres 6 lat. Czytelnik wgłębiając się w kolejne stronnice i rozdziały książki, będzie uczestniczył w podróży, w której pozna szczegółowo losy wsi, a przede wszystkim historię wielu rodzin od czasów średniowiecza do wysiedlenia w 1946 roku. Monografia to skarbnica unikalnych wspomnień i wyjątkowych, niepublikowanych dotąd fotografii, które zgromadził dr Dariusz Zielonka. Swoją starannie udokumentowaną publikacją autor przybliżył różne aspekty życia „Małej Ojczyzny” naszych przodków, dla których Dawidów stanowił magiczne centrum życia, a dla wielu był także przedsionkiem w drodze na salony wielkiego Lwowa.

Kresy Wschodnie mimo że przez wieki boleśnie doświadczone  i ostatecznie utracone nadal są dla wielu z nas żywym źródłem inspiracji, natchnienia oraz refleksji. Wiedza historyczna i faktografia zawarta w tej wyjątkowej książce dla wielu byłych mieszkańców Dawidowa, Gańczar i innych okolicznych miejscowości, a także dla ich potomków żyjących obecnie m.in. w Legnicy, Duninie, Prochowicach, Rogowie Legnickim, Bieniowicach, Kunicach, Szczytnikach  będzie ważnym składnikiem ich kresowej tożsamości.

Przedsięwzięcie od strony technicznej zorganizowali: Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Wanda Gołębiowska wraz z pracownikami, a także Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach Jacek Stacewicz.