8 lipca br. w ramach projektu: „Potencjał i walory ziemi Witelona – od zwiedzania do działania” realizowanego przez Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w partnerstwie z Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu oraz Starostwem Powiatowym w Legnicy, gościliśmy w naszym Starostwie grupę 16 studentów z Drohobycza oraz 16 studentów z legnickiej Uczelni, którzy wraz z opiekunami  w ramach programu wymiany młodzieży goszczą na ziemi legnickiej.

Uczestników przywitał Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Skarbnik Powiatu Marta Płosińska – Soboń oraz Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos oraz Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Wanda Gołębiowska. Uczestnicy spotkania podkreślili, że bezpośrednie kontakty i współpraca młodzieży polskiej i ukraińskiej mają ogromny wpływ na budowanie przyjaznych relacji między społeczeństwami obu państw, a  także obalanie stereotypów. Umożliwiają nabycie wiedzy na temat współczesnej Polski, pokazywanie podobieństw i odmienności kulturowych oraz poznanie podstaw języka polskiego. Władze Starostwa odpowiadały na zadawane przez studentów pytania dotyczące działań podejmowanych na rzecz  Ukrainy, struktury organizacyjnej w Starostwie oraz kwestiach związanych z budżetem powiatu.

Realizowany Projekt ma na celu ukazanie uczestnikom potencjału dziedzictwa kulturowego i walorów turystycznych naszego regionu, zachęcenie do integracji, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni pomiędzy uczestnikami, przełamywanie barier komunikacyjnych i mentalnych. We współpracy z naszym Starostwem goście podczas 10 dniowego pobytu będą mieli okazję zwiedzić nasze jednostki: Dom Dziecka w Golance Dolnej, Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku oraz Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu. Uczestnicy zwiedzą  Kunice, Chojnów, Krotoszyce, Legnickie Pole, Legnicę, stolicę Dolnego Śląska Wrocław,  a także Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Hutę Miedzi Legnica. Wyjątkową okazją będzie możliwość poznania uroków przyrody w rezerwacie Torfowisko Kunice  oraz podczas wycieczki do Wąwozu Myśliborskiego.