29 lipca br. w trybie zdalnym odbyła się XL sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Udział w sesji wzięło 14 Radnych. Obrady dostępne były on-line na stronie internetowej powiatu.

Podczas posiedzenia Skarbnik Powiatu Marta Płosińska – Soboń przybliżyła Radnym szczegóły dotyczące zmian w budżecie powiatu oraz wieloletniej prognozie finansowej.

Radni jednogłośnie podjęli  uchwały:

  • w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

Sesja przebiegła sprawnie i bez problemów technicznych.