01.08 br. w Starostwie Powiatowym w Legnicy przedstawiciele Zarządu Powiatu Legnickiego: Starosta Legnicki Adam Babuśka i Wicestarosta Legnicki Janina Mazur przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marty Płosińskiej – Soboń oraz w obecności Członka Zarządu Krzysztofa Sowińskiego podpisali umowy na remont dwóch dróg. Władzom i pracownikom Powiatu Legnickiego kolejnych rozpoczętych inwestycji i pozyskanych środków finansowych pogratulowała  uczestnicząca w spotkaniu Poseł na Sejm RP Ewa Szymańska.

Przedmiotem pierwszej umowy jest remont odcinka drogi powiatowej 2180D w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą o długości 1250 m. Zakres robót obejmuje wymianę warstw bitumicznych jezdni i skrzyżowań oraz większości zjazdów, a także lokalnie wymianę podbudowy gdzie droga utraciła nośność, remont chodnika w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 104627D i wykonanie lokalnie chodnika w miejscu byłego przejazdu kolejowo- drogowego.

Wykonane zostaną również, prace oczyszczenia i częściowego odtworzenia rowów, wymiana większości przepustów drogowych na nowe, a w ciągu cieku Młokita pod drogą powiatową -  remont monolitycznego przepustu żelbetowego oraz odwodnienie drogi za pomocą trzech wpustów deszczowych z osadnik.

Podczas podpisywania umowy obecni byli przedstawiciele Gminy Kunice: Przewodniczący Rady Gminy Kunice Krzysztof Błądziński oraz Wójt Gminy Kunice Józef Pieróg.

Na realizację zadania w Szczytnikach nad Kaczawą Powiat Legnicki uzyskał dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 974 006,50 zł. Pozostałe koszty związane z realizacją zadania zostaną solidarnie po 50% pokryte przez Powiat Legnicki i Gminę Kunice. Inwestorem przedsięwzięcia jest Powiat Legnicki. Całkowity koszt zadania to 2 453 209,60 zł. Wykonawcą inwestycji jest firma  Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o. o. z siedzibą we  Wrocławiu.

Drugie zadanie, na które podpisana została umowa, realizowane będzie na drodze powiatowej nr 2210D w miejscowości Miłkowice. Prace na długości ponad 2,5 kilometra obejmą rozbiórkę starej jezdni i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Kolejnym etapem prac będzie położenie warstwy ścieralnej, a także miejscowa wymiana krawężników i wymiana nawierzchni w zatoce postojowej.

Podczas podpisywania umowy oraz w rozmowach z wykonawcą dotyczących szczegółów prac uczestniczyli również: Wiceprzewodniczący  Rady Powiatu Legnickiego: Anna Graf i Paweł Grabek, Radny Jan  Łukasz, a także  Przewodniczący Rady Gminy Miłkowice Tadeusz Gładysz.

Inwestorem remontu jest Powiat Legnicki. Koszt inwestycji wyniesie 1 957 431,77 zł i finansowany jest ze środków budżetu Powiatu Legnickiego i Gminy Miłkowice. Wykonawcą tego zadania jest firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie SA.