Wojewoda dolnośląski wydał oficjalne rozporządzenie w sprawie zakazu korzystania z wody rzeki Odry na terenie województwa. Czytamy w nim, że obowiązuje zakaz: wchodzenia do wody, w tym kąpieli, zakaz pojenia zwierząt i zakaz połowu ryb.
    
    Kto naruszy zakaz będzie podlegał karze grzywny. Do czasu wyjaśnienia przez wojewódzkie instytucje ochrony środowiska przyczyn skażenia wód Odry i związanej z tym katastrofy ekologicznej prosimy mieszkańców o ostrożność w kontakcie z wodą. Prosimy o niespożywanie ryb mogących pochodzić z Odry i o niedotykanie tych śniętych na brzegu.
    
    Link do opublikowanej pozycji: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/4043/