W ramach realizowanego w Powiecie Legnickim I etapu programu edukacyjnego pn.: „Szlakiem 5 Bitew Legnickich” 14.09 br. odbyło się podsumowanie konkursu literackiego pn. „Opowieści o Bitwach Legnickich”. Na zaproszenie Starosty Legnickiego Adama Babuśki oraz Wicestarosty Legnickiego Janiny Mazur do naszego starostwa przybyli laureaci konkursu, na który  wpłynęło 19 prac, spośród których komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców oraz wyróżniła trzy prace.

Udział w uroczystości wzięli: Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński, Skarbnik Powiatu Marta Płosińska-Soboń oraz Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos. Miło było nam także gościć przedstawicieli władz samorządowych naszych gmin - Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicję Sielicką i Wójta Gminy Kunice Józefa Pieroga, dyrektorów szkół, członków stowarzyszeń, nauczycieli oraz rodziny uczniów.

Wicestarosta Legnicki Janina Mazur podsumowując konkurs podkreśliła, jak ważna jest znajomość historii naszego regionu dla prawidłowego wychowania młodych pokoleń, bowiem to historia – nauczycielka życia i skarbnica wiedzy – przekazuje i kształtuje  kolejnym pokoleniem wartości, sposób myślenia, kulturę, tradycję i wiarę. Dziękując za zaangażowanie, pogratulowała uczestnikom pomysłów i wysokiego poziomu zaprezentowanych prac oraz wyraziła słowa uznania dla wszystkich, którzy podejmują się wyzwań pisarskich, bowiem takie postawy dla nas są wzorem do naśladowania.

Serdeczne gratulacje przekazał laureatom Starosta Legnicki Adam Babuśka, zaznaczając, że osiągnięty sukces jest powodem do dumy i wyrażając nadzieję, że uczniowie w przyszłości rozsławią nasz region jako literaci, dziennikarze czy blogerzy. Zaznaczył, że wszyscy mają ogromne możliwości twórcze.

Laureaci konkursu odebrali z rąk władz Powiatu Legnickiego nagrody oraz dyplomy.  Podziękowania skierowano także na ręce Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicji Sielickiej, Wójta Gminy Kunice Józefa Pieroga oraz Burmistrza Miasta Chojnów Jana Serkiesa za zaangażowanie i rozpropagowanie konkursu wśród uczniów gminnych szkół. Słowa uznania skierowane zostały także do nauczycieli przygotowujących i wspomagających  uczniów w konkursie, a także do Pana Edwarda Wiśniewskiego, który opracował materiały pomocnicze do konkursu. 

 Przedsięwzięcie  objęte było Patronatem Honorowym Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie dr Tadeusza Skoczka, w imieniu którego Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Krajobrazy  dr Tadeusz Samborski wręczył zwycięzcom pięknie ilustrowane Albumy oraz  przekazał gratulacje.

Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu literackiego wspaniałych wyników!

SZKOŁY PODSTAWOWE:

I MIEJSCE:

  • Róża - „Niezwykła podróż do...” - Dominika Golińska kl. VII, Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach

II MIEJSCE:

  • Słońce - „Bitwa pod Legnicą” - Bernadeta Moroz kl. VI, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach

III MIEJSCE:

  • Owieczka - „Niezwykła rozmowa” - Julia Owczarek kl. VIII, Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach

WYRÓŻNIENIA:

  • Maks - „Niezwykły sen” - Jakub Marciniak kl.VI, Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach
  • Sisi - „Migawki z przeszłości” - Hanna Kądziołka kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie
  • Saturn - „Bitwa nad Kaczawą 26.08.1813” - Krystian Balbier kl.VII, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:

I MIEJSCE:

  • Bejk - „Legnica AD 1241” - Bartosz Koniewicz kl. I, Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie
  • Poziomka - „Bitwa pod Legnicą” - Paulina Podobińska kl. III, Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

II MIEJSCE:

  • Maciej Ch. - „Bitwa pod Legnicą 1241” - Maciej Chadała kl. I, Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

III MIEJSCE:

  • Biała - „Jest Nadzieja!” - Oliwia Buś kl. I, Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie