Grafika: PrawojazdyStarostwo Powiatowe w Legnicy informuje, że od dnia 12 października 2022 r.  do odwołania nastąpi reorganizacja pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Drogowego  w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, tzn. interesanci będą przyjmowani w następujących dniach:

  • Poniedziałek od 800 do 1500
  • Wtorek od 800 do 1700
  • Środa: wnioski można składać przez POI
  • Czwartek od 800 do 1500
  • Piątek od 800 do 1300

W środy wnioski w sprawach należących do właściwości Wydziału KD w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami można składać w punkcie obsługi interesanta znajdującym na parterze siedziby urzędu.

Pozostałe zadania Wydziału KD w środy realizowane są normalnie.

       Wprowadzenie powyższych zasad związane jest z sytuacją zagrożenia epidemicznego.