21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, będący jednocześnie świętem wszystkich pracowników pomocy społecznej.

Z tej okazji w naszym Starostwie gościliśmy Dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych. Spotkanie, w którym udział wzięli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński, Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos oraz Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń było okazją do wyrażenia uznania i wdzięczności za pracę wszystkich pracowników, oraz osób zaangażowanych w działania na rzecz osób potrzebujących. Podczas spotkania w szczególny sposób podziękowano Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2  w Chojnowie Marii Wiśniowskiej, która obchodzi Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej.

Starosta Legnicki Adam Babuśka przekazał na ręce Dyrektorów życzenia wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił poczucie zadowolenia i motywację do podejmowania i osiągania wytyczonych celów. 

Wicestarosta Legnicki Janina Mazur podkreśliła, że pełnienie tej niezwykle szlachetnej służby wymaga odpowiedniej wiedzy, wrażliwości, profesjonalizmu i szczególnych umiejętności. Zaznaczyła, że praca osób pomagających i wspierających jest bardzo trudna. Pracownicy socjalni zazwyczaj na co dzień są niewidoczni, znani tylko tym, którym pomagają. To właśnie oni znajdują się na pierwszej linii walki z biedą i wykluczeniem.

Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński serdecznie podziękował za zaangażowanie, empatię, przychylność oraz okazywanie godności drugiemu człowiekowi, życząc, by wykonywana praca dawała jak najwięcej  satysfakcji, ludzkiej wdzięczności i życzliwości. Podkreślił, że pracownicy socjalni na co dzień spotykają się z najtrudniejszymi sytuacjami i krzywdami ludzkimi, z goryczą i bezradnością.

Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń przekazał uczestnikom spotkania wyrazy uznania i wdzięczności za zdolność wczucia się w sytuację drugiego człowieka, życzliwość, tolerancyjność oraz nadzieję na lepsze jutro.