27 grudnia  składamy hołd bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918 – 1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Bezpośrednią przyczyną była wizyta w tym mieście wybitnego pianisty, męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego. Jego przyjazd stał się okazją do zorganizowania manifestacji patriotycznej. Polacy gromadzili się pod budynkiem jego hotelu. Niemcy zorganizowali kontrpochód, który zniszczył po drodze siedzibę Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej – legalnej polskiej władzy państwowej, uznanej przez Polski Sejm Dzielnicowy. W gotowości były oddziały polskiej Służby Straży i Bezpieczeństwa oraz Straży Ludowej. Po południu 27 grudnia padł pierwszy strzał i wybuchło powstanie. Do końca 1918 r. Polakom udało się zdobyć większą część Poznania. Ostatecznie wyzwolili miasto 6 stycznia 1919 r.

Dzięki zwycięstwu powstania ziemie dawnego zaboru pruskiego wchodzące w skład Prowincji Poznańskiej wróciły do Polski, która odzyskała niepodległość.