w siedzibie Starosta Powiatowego odbyło się spotkanie, podczas którego podpisane zostały umowy dotacji z programu „Ciepłe Mieszkanie” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z Gminami: Lubin, Wądroże Wielkie, Bolków, Zgorzelec, Nowogrodziec, Zawidów i Gryfów Śląski.

Udział w wydarzeniu wzięli: Poseł na Sejm RP Ewa Szymańska, Senator RP Dorota Czudowska, Senator RP Krzysztof Mróz, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Piotr Karwan, Prezes WFOŚiGW Łukasz Kasztelowicz, Wiceprezes WFOŚiGW Bartłomiej Wiązowski, przedstawiciele władz samorządowych dotowanych gmin oraz zaproszeni goście. Powiat Legnicki reprezentował Starosta Legnicki Adam Babuśka.

„Ciepłe Mieszkanie” to program finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jest on skierowany do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy będą mogli się starać o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach. Budżet na realizację programu wynosi 1,4 mld zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych.

W ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” można otrzymać dopłatę na: wymianę pieca węglowego, używanego tylko w danym lokalu (na kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła lub podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła); wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody; wymianę okien i drzwi; wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kosztem kwalifikowanym – czyli takim, za który można otrzymać częściowy zwrot – będzie także dokumentacja projektowa remontu.

Po remoncie wszystkie źródła ciepła w danym mieszkaniu muszą spełniać odpowiednie europejskie normy co do emisyjności.

Wniosek o dopłatę należy składać  do gminy, w której znajduje się dane mieszkanie. Poszczególne gminy same, we własnym zakresie będą określać terminy składania wniosków. Ogłoszenia o terminach zamieszczane będą na stronie internetowej danej gminy.

Łączna wysokość przyznanych gminom dotacji wyniosła 17 962 500,00 zł.