odbyła się XLVIII sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Legnickiego zwołana na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Aleksandra Kostunia.

Udział w sesji wzięło 10 Radnych. Obrady transmitowane były on-line na platformie eSesja.

Radni jednogłośnie podjęli uchwały:

  • w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2023 rok,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń podziękował Radnym za udział w posiedzeniu. Sesja przebiegła sprawnie i bez problemów technicznych.