Z okazji Dnia Sołtysa 

 wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim

składamy najserdeczniejsze życzenia

 zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń

oraz zadowolenia z wykonywanych obowiązków.

Dziękujemy za owocną współpracę, zaangażowanie

oraz trud włożony w realizację licznych inicjatyw

na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Niech wykonywana praca dostarcza Państwu wielu satysfakcji

oraz radości każdego dnia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Kostuń
Starosta Legnicki
Adam Babuśka
Wicestarosta Legnicki
Janina Mazur