01.03 br. Rzecznik Konsumentów Tomasz Strojek po raz pierwszy zorganizował   Olimpiadę Wiedzy Konsumenckiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Legnicy oraz Powiatu Legnickiego. Przedsięwzięcie objęte zostało  Patronatem Honorowym Starosty Legnickiego.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Udział wzięło w nim łącznie około 200 uczniów, a w samej olimpiadzie startowało 15 szkół, które reprezentowane były przez  trzyosobowe drużyny. Powiat Legnicki reprezentowali uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.

Następujące szkoły zajęły kolejne 3 miejsca:

I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

II miejsce – IV Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

III miejsce – Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy

Nagrody w postaci pamiątkowych pucharów  oraz dyplomów wręczyła zwycięskim drużynom  Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, która zaznaczyła, że wiedza konsumencka to bardzo precyzyjna dziedzina prawa i wszyscy powinniśmy znać przepisy, a niestety nie zawsze tak jest. Pytania, z którymi przyszło się zmierzyć uczniom, nie były łatwe. Zaznaczyła, że posiadanie  wiedzy konsumenckiej  jest niezwykle przydatne w praktyce ponieważ wyedukowani konsumenci mogą udzielić pomocy i wsparcia także członkom rodziny. Każdy z nas powinien być świadomy swoich praw i wiedzieć, w jaki sposób ich dochodzić - jak złożyć reklamację, kiedy można odstąpić od umowy zawartej przez Internet, jak uwolnić się od umowy zawartej podczas odwiedzin akwizytora w domu albo podczas prezentacji na pokazie garnków, a także jak dochodzić odszkodowania z tytułu odwołanego lotu czy gdzie szukać pomocy prawnej. Gratulując wszystkim uczestnikom podkreśliła, że laureaci olimpiady tę wiedzę mają i powinni z niej korzystać.

 Podczas wydarzenia swoje prelekcje zaprezentowali przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Europejskiego Centrum Konsumenckiego oraz Rzecznik Finansowy.