3 marca br. gośćmi Starosty Legnickiego Adama Babuśki oraz Wicestarosty Legnickiego Janiny Mazur byli Teresa Teterycz Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Średniej nr 3 im. Królowej Jadwigi w Mościskach  wraz z uczniami.

Mościska są miasteczkiem położonym na Ukrainie, około 12 kilometrów od granicy z Polską. Powiat mościski zamieszkuje liczna ludność polskiego pochodzenia, kultywująca narodowe tradycje i posługująca się w życiu codziennym językiem polskim. Pomysł budowy szkoły z nauczaniem w języku polskim powstał w  1995 roku z inicjatywy Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Mościskach. W 2000 roku Towarzystwo zakupiło budynek po byłych koszarach wojskowych (wzniesiony w 1939 r.) w celu jego adaptacji na potrzeby szkoły. Placówka została utworzona w 2002 roku dzięki licznym działaniom i uporowi Polaków i za pośrednictwem Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz finansowaniu Senatu RP.  Dzisiaj szkoła może się pochwalić wieloma absolwentami, którzy po zdaniu matury dostają się na studia na uczelnie ukraińskie bądź polskie.

Obecnie w szkole naukę pobiera 240 uczniów polskiego pochodzenia. Grono pedagogiczne polskiej Ogólnokształcącej Szkoły Średniej nr 3 im. Królowej Jadwigi w Mościskach (Ukraina)  wkłada ciężką pracę na rzecz podtrzymywania tradycji narodowych i języka polskiego.

Podczas spotkania podkreślono  jak ważne jest nauczanie w języku polskim oraz  fakt, że polska mniejszość narodowa, polskie dzieci mają możliwość uczenia się w swoim ojczystym języku polskim. Podjęto także wstępne rozmowy na temat współpracy Szkoły w Mościskach z Powiatowym Zespołem Szkół w Chojnowie.