14.03  br.  Starosta Legnicki Adam Babuśka, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński  oraz Skarbnik Powiatu Marta Płosińska – Soboń  podpisali umowę z firmą POL-DRÓG Drawsko Pomorskie SA, na realizację zadania pn.: " Remont nawierzchni dróg powiatowych – Polanka”.

 Udział w wydarzeniu wzięli: Radny Powiatu Artur Mackiewicz,  Wójt Gminy Ruja Paweł Gregorczuk, Sołtys Wsi Polanka Danuta Strzelczyk,  Dyrektor Wydziału  Dróg i Mostów Wojciech Cichoń oraz Piotr Stępień.

Zakres robót obejmuje: remont nawierzchni drogi 2201D w miejscowości Polanka o długości ok. 530m, obejmujący remont nawierzchni z betonu asfaltowego w granicach pasa drogowego; ze względu na niewielką grubość masy na istniejącej drodze odstępuje się od wykonania frezowania, natomiast w ramach remontu zostanie wykonane między innymi: mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej, wykonanie warstwy profilującej, wzmacniającej na całej długości o grubości 5 cm z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, umocnienie pobocza warstwą z kruszywa łamanego

Inwestycja współfinansowana z budżetu Powiatu Legnickiego i Gminy Ruja.

Wartość robót budowlanych wynosi  444 083,51 zł.