14 marca br.  w Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyły się eliminacje do  XXVI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. 

Przed komisją konkursową wystąpiło 21 recytatorów ze szkół podstawowych powiatu legnickiego. Uczestnicy występowali  w dwóch kategoriach: „Młodsi” (klasy 4-6) oraz „Starsi” (klasy 7-8).

Do udziału w tym etapie swoich uczniów zgłosiły:

- Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach,

- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie,

- Szkoła Podstawowa Nr 3  im. Marii Konopnickiej w Chojnowie,

- Szkoła Podstawowa w Krzywej,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu,

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny  im. Jana Pawła II w Rokitkach,

- Szkoła Podstawowa w Starym Łomie,

- Szkoła Podstawowa w Spalonej,

- Szkoła Podstawowa im. „Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie,

- Wiejski Ośrodek Kultury w Ziemnicach.

 

Uczniów recytujących wiersze oraz fragment prozy oceniała Komisja w składzie: 

   -  Kiliś   Halina - Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie (nauczyciel polonista)

   - Kubas   Maria - Szkoła Podstawowa im. „Inki" Danuty Siedzikówny w Wągrodnie (dyrektor szkoły)

- Sarnowska Anna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu (nauczyciel)

   -  Zawisza   Józefa - Gmina Miłkowice (radna).

 

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników Komisja wyłoniła laureatów w kategorii „Młodsi”:

I miejsce: Nikola Muszyńska, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach,

II miejsce: Hanna Seweryniak, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie,

III miejsce: Stanisław Bąk, Szkoła Podstawowa im. „Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie,

W tej kategorii przyznano również wyróżnienie, które otrzymała Natalia Baszak  ze Szkoły Podstawowej im. „Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie.

 

W kategorii „Starsi” laureatami zostali:

I miejsce: Zofia Mruszczyk, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach,

II miejsce: Hanna Kądziołka, Szkoła Podstawowa Nr 3  im. Marii Konopnickiej w Chojnowie,

III miejsce: Michał Piekielniak, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu,

W tej kategorii przyznano również wyróżnienie, które otrzymała Martyna Gacia ze Szkoły Podstawowej im. „Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie.

Nagrody i dyplomy  najlepszym recytatorom oraz osobom wyróżnionym wręczyli: Starosta Legnicki Adam Babuśka oraz Skarbnik Powiatu Marta Płosińska-Soboń.

Starosta Legnicki Adam Babuśka  pogratulował uczestnikom oraz podziękował wszystkim za wyjątkowe i poruszające  interpretacje wierszy i prozy. Podkreślił, że celem  zmagań  wśród uczniów była nie tylko popularyzacja literatury i poezji, ale również rozwijanie zainteresowań uczniowskich, stworzenie możliwości zaprezentowania się oraz osiągnięcia sukcesu. Wyrazy uznania skierował także do opiekunów, którzy wspierali i przygotowywali swoich uczniów  do Konkursu.

Wszyscy uczestnicy Pegazika otrzymali pamiątkowe książki. Osoby, które zajęły pierwsze  miejsce reprezentować będą powiat legnicki w finale wojewódzkim, który odbędzie się w Kłodzkim Ośrodku Kultury.

Oprawę konkursu przygotował Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych, a samo przedsięwzięcie prowadziła Dyrektor Wydziału Wanda Gołębiowska.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom.