15.03 br. w auli szkolnej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie z inicjatywy Państwowej Inspekcji Pracy w Legnicy odbyło się spotkanie uczniów kończących szkołę (LO, Technikum, BS) z inspektorami instytucji.

Prelekcje przedstawili nadinspektor Jan Buczkowski — kierownik oddziału Inspekcji Pracy w Legnicy oraz inspektor, prawnik Jakub Zatwarnicki. Podczas spotkania omówiono wady i zalety różnych form zatrudnienia oraz podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie prawa pracy. Celem spotkania było  przekonanie młodych ludzi do podejmowania legalnego zatrudnienia na podstawie umów o pracę czy też umów cywilnoprawnych, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pracy, a także ochrona praw pracowniczych.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Zadawali wiele nurtujących ich pytań oraz chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez inspektorów. Spotkanie poszerzyło i utrwaliło wiedzę na temat zadań Państwowej Inspekcji Pracy, jak również praw pracownika i ich ochrony.

Udział w spotkaniu wzięła Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Wanda Gołębiowska.