W dniu 24 marca 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyła się II edycja szkolenia z zakresu prawa budowlanego.

Uczestników i prelegentów spotkania przywitała Wicestarosta Legnicki Janina Mazur. Szkolenie prowadzili: Pani Martyna Sługocka i Pan Michał Bursztynowicz. Swoim zakresem obejmowało ono zagadnienia związane z działaniem organów administracji architektoniczno-budowlanej, cyfryzacji procesu budowlanego jak również planowanych zmian w przepisach. W szkoleniu wzięli udział pracownicy  Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Legnicy, a także liczna grupa pracowników z powiatów ościennych: z  Lubina,  Jawora, Środy Śląskiej, Oławy.

Uczestnicy brali czynny udział w szkoleniu, zadawali wiele nurtujących ich pytań, na które otrzymali cenne odpowiedzi i sugestie.