Robocze spotkanie w tej sprawie odbyło się w dniu 4 kwietnia 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Oprócz Wojewody uczestniczyli w nim:

  • Starosta Legnicki,
  • Wójtowie Gmin Chojnów i Miłkowice,
  • Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
  • Dyrektor WIOŚ we Wrocławiu wraz ze swoim Zastępcą,
  • Komendant Miejski Policji w Legnicy wraz z Naczelnikiem Wydziałudo Walki z Przestępczością Gospodarczą i Komendant Komisariatu Policji w Chojnowie oraz
  • Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy ze swoimi współpracownikami.

Przedmiotem spotkania były sprawy związane z nielegalnym deponowaniem odpadów w ramach rekultywacji wyrobiska żwirowni w miejscowości Czernikowice w gminie Chojnów oraz beczek zawierających substancje ropopochodne, porzuconych na terenie gminy Miłkowice.

Wojewoda wysłuchał informacji o działaniach podjętych w tym zakresie w okresie od stycznia br przez poszczególne samorządy i wszystkie służby zaangażowane w tę sprawę. Dyskutowano również o prawnych możliwościach egzekwowania na podmiotach, które zdeponowały odpady w miejscach do tego nieprzeznaczonych, wypełnienia ustawowego obowiązku ich usunięcia i utylizacji.

W wyniku spotkania podjęto wiążące ustalenia dotyczące dalszego postępowania każdego z podmiotów zaangażowanych w tę sprawę, aby wyegzekwować od sprawców działanie zgodne z prawem oraz w celu wyeliminowania lokalnego zagrożenia dla środowiska.