odbyła się zdalna jubileuszowa L sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Legnickiego zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Legnickiego.

Udział w sesji wzięło 13 Radnych. Obrady transmitowane były on-line na platformie eSesja.

Radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie:

  • zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2023 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego,
  • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu,
  • wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i powiatami oraz zawarcia przez Powiat Legnicki porozumienia gminno-powiatowego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń podziękował Radnym za udział w posiedzeniu. Sesja przebiegła sprawnie i bez problemów technicznych.