Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy zorganizował XII Regionalne Wiosenne Spotkanie z Piosenką Turystyczną i Ekologiczną, którego tematem przewodnim były piosenki o tematyce ochrony środowiska, pięknie przyrody, popularyzujące krajoznawstwo i turystykę.

W przeglądzie — jako soliści i zespoły — wystąpiło ponad 200 dzieci z przedszkoli, szkół i placówek specjalnych. Uczestnicy reprezentowali miejscowości: Bieniowice, Prochowice, Legnickie Pole, Gierałtowiec, Wojcieszów, Legnicę, Głogów, Lubin, Polkowice oraz Świerzawę.

Czołowe miejsca zajęli:

w kategorii przedszkoli:

  • Przedszkole z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu
  • Przedszkole z Mikołajowic.

w kategorii zespołów ze szkół podstawowych:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach,
  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Głogowie,
  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy.

W kategorii duetów zwyciężyli uczestnicy reprezentujący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie.

Dzięki licznym fundatorom nagród, którym byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, biura podróży: Wakacje dla Ciebie oraz Elżbieta Travel, Legnicki Oddział PTTK, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Szkolne Schronisko Młodzieżowe zostali nagrodzeni nie tylko laureaci, ale również przyznano nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników wydarzenia.