17.05 br. w Centrum Konferencyjnym LSSE odbyły się Targi Pracy 2023 zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy. Udział w wydarzeniu wzięli: Starosta Legnicki Adam Babuśka oraz Wicestarosta Legnicki Janina Mazur.

Uczestnictwo w Targach Pracy umożliwiło  nie tylko zapoznanie się z aktualnymi ofertami i ze ścieżką kariery w danej firmie, ale także bezpośredni kontakt z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub instytucji. Swoje stanowiska przygotowało 32 pracodawców.

Podczas wydarzenia można było skorzystać z porad ekspertów tworzących  punkty konsultacyjne z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, wyjazdów za granicę oraz  funduszy europejskich.  Odwiedzający  mogli spotkać się  z doradcą zawodowym i stworzyć  na miejscu swoje CV.

Targi odwiedziło ponad 500 osób.

Targi pracy to jedna z najpopularniejszych form promocji, z której chętnie korzystają pracodawcy poszukujący pracowników. Wydarzenie pozwala w znacznym stopniu wspierać przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania pracowników, a osobom bezrobotnym stwarza okazję do poznania oferty zatrudnienia i ułatwia start na rynku pracy.