Uprzejmie informujemy, że planowane jest przeprowadzenie procedury brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w  byłym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (były szpital) ul. Szpitalna 20 w Chojnowie w latach 1992-2000. Osoby zainteresowane uzyskaniem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku.

Wnioski należy składać do dnia 16.06.2023 r. w Starostwie Powiatowym w Legnicy. Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie zniszczona. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Podstawa prawna: Art.29 ust.2 ustawy  z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.