30.05 br. Starosta Legnicki Adam Babuśka oraz Wicestarosta Legnicki Janina Mazur przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Marty Płosińskiej-Soboń podpisali umowę pożyczki inwestycyjnej z Panią Dyrektor Regionu Ewą Nowak-Iskrą oraz Ekspertem ds. sprzedaży Karoliną Jagodzińską-Szynkurą działającymi w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego Region Dolnośląski na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu”.

Pożyczka została udzielona z Funduszu Dostępności — nowego narzędzia finansowania dostępności architektonicznej budynków.  Ponad 4 mln zł Powiat Legnicki otrzyma na okres 15 lat bez dodatkowych opłat i prowizji przy stałym oprocentowaniu wynoszącym 0,15% w stosunku rocznym. Powiat skorzystał z prawa do 40% umorzenia pożyczki według 10% kryterium terytorialnego oraz 30% kryterium przeznaczenia budynku. Dzięki wsparciu finansowemu BGK otworzyły się możliwości efektywnego zrealizowania części inwestycji i aktywnej pomocy osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Legnickiego i całego regionu. Powiat Legnicki ma nadzieję na dalszą współpracę z BGK w realizacji kolejnych inwestycji.