Zapraszamy na wystawę z okazji 25-lecia Województwa Dolnośląskiego pn.: „Widoki Legnicy i Powiatu Legnickiego” organizowaną przez Stowarzyszenie od serca „Faustynka”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Legnicki Adam Babuśka.

Plakat