Od dnia 16 października 2023 r.  rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania znajdującego się przed budynkiem dworca PKP w miejscowości  Chojnów. Prace budowlane będą podzielone na 3 etapy, z czego 1 etap będzie wiązał się z najpoważniejszymi utrudnieniami w ruchu drogowym.

Realizacja I etapu przebudowy spowoduje zamknięcie jezdni od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Kolejową. Ruch pojazdów będzie poprowadzony objazdem. Dojazd do drogi wojewódzkiej 328 od ul. Kolejowej oraz od ul. Kusocińskiego będzie zamknięty. Objazd drogi 328 będzie poprowadzony częściowo drogą wojewódzką 335. Trasa objazdu do miejscowości Chocianów dla pojazdów do 12t będzie prowadzić przez: DW335 – Jaroszówkę – Rokitki – DW328, natomiast dla pojazdów powyżej 12t objazd będzie prowadził przez: DW335 - Chocianowiec – Chocianów. Szczegóły oznakowania związane z realizacją I etapu oraz przebieg objazdu przedstawiają załączone rysunki.

Prosimy o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie dróg.

Ukończenie każdego z etapów przebudowy będzie związane z rozpoczęciem kolejnego, a co za tym idzie z nową organizacją ruchu, o czym wykonawca za pośrednictwem inwestorów będzie informował z wyprzedzeniem.

Bardzo przepraszamy za wszystkie utrudnienia w ruchu i dziękujemy za Państwa wyrozumiałość.

Organizacja ruchu na skrzyżowaniu

Objazd w kierunku do Chocianowa