Z okazji Święta Pracownika Socjalnego

dziękujemy Państwu za wysiłek i serce,

które wkładacie w niesienie pomocy innym.

Prosimy przyjąć wyrazy uznania i najszczersze podziękowania

za wytrwałość, wyrozumiałość, zdolność zrozumienia drugiego człowieka,

a także uśmiech, który jest największym dobrem i znakiem nadziei.

Życzymy Państwu spełnienia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Niech każdy dzień wypełniony będzie ludzką przyjaźnią i serdecznością,

a siła i pogoda serca niech nigdy Was nie opuszcza.

Etatowy Członek Zarządu
Krzysztof Sowiński
Starosta Legnicki
Adam Babuśka
Wicestarosta Legnicki
Janina Mazur