Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych  „Prząśnik” w Brenniku Piotr Janik wraz z pracownikami oraz mieszkańcami mieli zaszczyt gościć  w Domu Jego Ekscelencję Księdza Biskupa  prof. dra hab. Andrzeja Siemieniewskiego. Udział w spotkaniu wziął także kapelan DPS Ks. dr kanonik RM Wiesław Złotek.

Wspólna modlitwa i praktyki religijne pozwalają mieszkańcom Domu poczuć duchowe wsparcie, przetrwać gorsze chwile oraz lepiej radzić sobie z życiowymi trudnościami. Według dewizy Księga Biskupa  Deus Caritas est  było to przede wszystkim spotkanie modlitewne, podczas którego uczestnicy dziękowali za otrzymane łaski i modlili się o Boże błogosławieństwo. Każdy z Mieszkańców mógł porozmawiać o swoich troskach, ale też nadziejach i radościach.

Wizyta Księdza Biskupa była wielkim zaszczytem i wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci mieszkańców i pracowników DPS-u.