Logo: 25-cio lecie Powiatu Legnickiego

w Warmątowicach Sienkiewiczowskich odbędzie się  sesja Rady Powiatu Legnickiego, podczas której Radni podejmą różne uchwały.

W dalszej jej części o godz. 1500 w ramach obchodów Jubileuszu 25-lecia Powiatu Legnickiego po raz pierwszy zostaną wręczone tytuły honorowe „Zasłużony dla powiatu legnickiego”.

Tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu legnickiego” stanowi formę podziękowania za wybitne zasługi dla powiatu legnickiego oraz jest wyrazem wdzięczności za działalność na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego powiatu, a także budowania dobrego wizerunku powiatu i jego promocji.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, gdzie opublikujemy relację z tej doniosłej uroczystości.