W dniach 28-29 lutego br. w budynku naszego Starostwa (sala 3A) odbędzie się „Powiatowy Przegląd Twórczości Plastycznej i Rękodzieła” organizowany przez Stowarzyszanie od serca „Faustynka”. Przedsięwzięcie objęte zostało Patronatem Honorowym Starosty Legnickiego Adama Babuśki.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną  prace plastyczne i rękodzieło  placówek oraz  osób indywidualnych, głównie z terenu powiatu legnickiego.

Mimo zimowej tematyki prac atmosfera będzie gorąca. Nie zabraknie muzyki, poczęstunku, upominków.

Zapraszamy do udziału.