w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie zaprezentowana została wystawa  „Madonny Kresowe”. Wydarzenie współorganizowali: Zarząd Powiatu Legnickiego reprezentowany przez: Starostę Legnickiego Adama Babuśkę, Wicestarostę Legnickiego Janinę Mazur, Etatowego Członka Zarządu Krzysztofa Sowińskiego i Członka Zarządu Powiatu Grzegorza Gapskiego oraz Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies.

Udział w wydarzeniu wzięli: Poseł na Sejm RP Tadeusz Samborski, Radny Jan Łukasz, Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Wanda Gołębiowska, samorządowcy, autorzy prac oraz  przybyli goście. Kuratorem wystawy jest Pani Edyta Rola-Marcinowska, która przyczyniła się do powstania ekspozycji, podczas wystawy przybliżyła uczestnikom sylwetki jej twórców.

Wystawa, która powstawała przez wiele miesięcy w placówkach kultury i edukacji powiatu legnickiego ma charakter „wędrujący”. Wykonana jest techniką kolażu recyklingowego. Wizerunki Madonn stworzone zostały z materiałów makulaturowych i odpadowych.

Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, z inicjatywy której powstała wystawa i która czuwa nad tym, by jej wyjątkowość i niepowtarzalność mogli zobaczyć mieszkańcy kolejnych gmin powiatu legnickiego,  podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia oraz podkreśliła, że wystawa gościła już w Wiejskim Ośrodku Kultury w Spalonej  oraz Prochowickim Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Zaznaczyła, że ekspozycja jest szczególnie bliska sercom Kresowian, dla których cudowne obrazy Matki Boskiej mają szczególne znaczenie.

Starosta Legnicki Adam Babuśka wyraził uznanie i serdecznie podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie ekspozycji. 

Podczas wydarzenia uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie zaprezentowali spektakl opowiadający o historii Orląt Lwowskich. O oprawę muzyczną przedsięwzięcia zadbała Kapela Kunice.