Grafika: WZONW związku z wejściem w życie ustawy o świadczeniu wspierającym i wynikającej z niej konieczności ustalenia poziomu potrzeby wsparcia przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  Starosta Legnicki i Prezydent Miasta Legnicy  serdecznie zapraszają wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie konsultacyjne z Panią Renatą Marcinkowską – Przewodniczącą WZON i Elżbietą Nocko-Ciołek – Sekretarz WZON.

Celem spotkania jest przybliżenie procedur dotyczących wnioskowania o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, która jest niezbędna do otrzymania świadczenia wspierającego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 marca 2024 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miasta Legnicy w Sali 226 na II piętrze.

Zapraszamy.