21 marca br. w Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyły się eliminacje do  XXVII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”.

Uczestników wydarzenia serdecznie przywitała Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, która podkreśliła, że konkurs służy pielęgnowaniu kultury języka ojczystego, a także rozbudzaniu wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji. Udział w eliminacjach wzmacnia również zainteresowanie uczestników literaturą piękną i pozwala skonfrontować swoje umiejętności ze zdolnościami innych osób.

Przed komisją konkursową zaprezentowało się 22 recytatorów ze szkół podstawowych powiatu legnickiego, którzy wystąpili  w dwóch kategoriach: „Młodsi” (klasy 4-6) oraz „Starsi” (klasy 7-8).

Do udziału w tym etapie swoich uczniów zgłosiły:

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niedźwiedzicach,
 • Szkoła Podstawowa w Okmianach,
 • Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach,
 • Szkoła Podstawowa w Spalonej,
 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Rosochatej,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach,
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu,
 • Szkoła Podstawowa im. „Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie.

Uczniów recytujących wiersze oraz fragment prozy oceniała Komisja w składzie: 

 • Elwira Kądziołka – Przewodniczący Komisji - Dyrektor Gminnej Biblioteki w Krzywej.
 • Agnieszka Andrzejewska – Członek Komisji - logopeda,
 • Katarzyna Cedro – Członek Komisji - pracownik Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników Komisja wyłoniła laureatów:

w kategorii „Młodsi”:

I miejsce: Grzech Julia, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niedźwiedzicach,

II miejsce: Jankowski Bartosz, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie,

III miejsce: Parka Antoni, Szkoła Podstawowa w Okmianach,

Wyróżnienie: Sypień Magdalena, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie.

W kategorii „Starsi”:

I miejsce: Diogo Lourenco, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu,

II miejsce: Piekielniak Michał, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu,

III miejsce: Pieróg Filip, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach,

Wyróżnienie: Mazur Szymon, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach.

Nagrody i dyplomy laureatom oraz osobom wyróżnionym w kategorii „Młodsi”  wręczyli: Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos oraz Skarbnik Powiatu Marta Płosińska-Soboń. W kategorii „Starsi” nagrody wręczyła Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, która pogratulowała i podziękowała wszystkim uczniom za udział w konkursie recytatorskim.   Wyrazy uznania skierowała także do nauczycieli i pracowników Ośrodków Kultury, którzy wspierali i przygotowywali swoich uczniów  do Konkursu.

Wszyscy uczestnicy Pegazika otrzymali upominki i pamiątkowe książki, a zwycięzcy nagrody. Osoby, które zajęły pierwsze miejsca reprezentować będą powiat legnicki w finale wojewódzkim, który odbędzie się w Kłodzkim Ośrodku Kultury.

Oprawę konkursu przygotował Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych, a samo przedsięwzięcie prowadziła Dyrektor Wydziału Wanda Gołębiowska.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom.