Grafika: 2 maja 2024 - urząd będzie nieczynny

odbyła się prezentacja dotycząca realizacji w Powiecie Legnickim przedsięwzięcia w ramach projektu pod nazwą: Kampania edukacyjna „Działaj ekologicznie w Powiecie Legnickim” Program Edukacji Ekologicznej Powiatu Legnickiego dofinansowanego z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Udział w wydarzeniu wzięli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Skarbnik Powiatu Marta Płosińska – Soboń, Dyrektor Wydziału Oświaty Promocji i Spraw Społecznych Wanda Gołębiowska oraz zaproszeni przedstawiciele jednostek oświatowych.

Szczegóły założenia programu oraz zrealizowane w jego ramach przedsięwzięcia  omówili Krzysztof i Elżbieta Zającowie z firmy KZS Studio.

W ramach projektu w 2023 r. zrealizowano:

 1. Konkurs „Gospodarstwo przyjazne naturze”.
 2. Konkurs plastyczny „Mój Eko – Powiat za 25 lat”.
 3. Konkurs „Przyroda powiatu legnickiego w obiektywie”.
 4. Dla szkoleń e-lerningowych zakupiono komputer notebook oraz płyty DVD.
 5. W ramach kampanii reklamowej wykonano 2 szt. roll-up i 50 szt. banerów oraz 5000 naklejek.

W 2024 r.  przygotowano:

 1. Pakiet edukacyjny w formie plików cyfrowych, obejmujący 42 jednostki lekcyjne podzielone na 9 grup o całkowitym czasie trwania około 7,5 godz., składającym się z 200 ekranów e-learningowych.
 2. Około 100 minut spotów multimedialnych (spot telewizyjny i program telewizyjny) z emisją w Internecie.
 3. Około 1,5 godz. spotu radiowego audio z emisją w Internecie.
 4. Bazę wiedzy i narzędzi do prowadzenia edukacji ekologicznej, składającej się z:
 5. wykładów tematycznych multimedialnych z lektorem,
 6. interaktywnych testów i quizów, w części multimedialnych sprawdzających i utrwalających zdobytą wiedzę,
 7. przykładów cennych gatunków przyrodniczych występujących w prezentowanym obszarze,
 8. obserwacji przyrodniczych i ciekawostek związanych z tematem zajęć,
 9. materiałów dla słuchaczy.
 10. Stronę internetową informacyjno – rejestracyjną  z domeną  kee.edu.pl

Od kwietnia 2024 r. do maja 2025 r. w ramach projektu realizowane będą zajęcia z młodzieżą szkolną. Projekt kończy się w czerwcu 2025 r.

Materiały edukacyjne dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej.

Projekt pod nazwą: Kampania edukacyjna „Działaj ekologicznie w Powiecie Legnickim” Program Edukacji Ekologicznej Powiatu Legnickiego zrealizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej