odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach, poświęconej pierwszej po II wojnie nauczycielce tej placówki — Marii Krzyworącze Obertaniec. Uroczystość zorganizowana została przez Zarząd Powiatu Legnickiego przy współpracy z Wójtem Gminy Legnickie Pole Rafałem Plezią oraz  Panem Stanisławem Obertańcem.

Udział w wydarzeniu wzięli: Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bożena Żelazowska, Poseł na Sejm RP Tadeusz Samborski, Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia wraz z przedstawicielami  władz samorządowych, potomkowie nauczycielki, społeczność szkolna, byli pedagodzy placówki, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz zaproszeni goście.

Powiat Legnicki reprezentowali:  Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński, Radny Artur Smęt, Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos oraz  Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Wanda Gołębiowska.

Przybyłych gości serdecznie przywitała pomysłodawczyni wydarzenia Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, której  podczas pełnionych w poprzednich kadencjach funkcji Starosty  Legnickiego bliska sercu była i nadal  jest  troska o zachowanie tożsamości kresowej i utrwalanie  pamięci  o pierwszych osadnikach przybyłych z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane. Na uwagę zasługuje fakt, że przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach dużego programu edukacyjnego pn. „Utrwalanie tożsamości kresowej”, którego inicjatywa narodziła się w 2015 roku. Wicestarosta Legnicki Janina Mazur  przybliżyła  uczestnikom wydarzenia historię powstania polskiej Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach. Jej otwarcie odbyło się w grudniu 1945 roku, a poświęcenie 13 stycznia 1946 r.  Z zapisków pierwszej kroniki szkolnej wynika, że po 700 latach na budynku szkoły zawisło Godło Rzeczypospolitej Polskiej i biało-czerwona Flaga Polski oraz rozbrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. Przybliżając sylwetkę Marii Krzyworączki Obertaniec, która przybyła na Ziemie Odzyskane z kresowego województwa tarnopolskiego, zaznaczyła, że nauczycielka poświęciła całe swoje życie posłudze dzieciom,  kształtowaniu ich charakterów i postaw patriotycznych oraz przywiązania i wiary w polskość.

Wzruszającym akcentem uroczystości była obecność rodziny nauczycielki, która zabiegała o utrwalenie pamięci o swojej mamie, babci i prababci oraz  przywołane wspomnienia Jej syna Stanisława Obertańca. Wartę honorową pod tablicą pamiątkową pełniły prawnuczęta Marii Krzyworączki Obertaniec.

Odsłonięcia tablicy dokonali: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia oraz Pan Stanisław Obertaniec. Poświecenia dokonał Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu Robert Bielawski.

Podczas wydarzenia Pan Stanisław Obertaniec odznaczony został przez Posła na Sejm RP Tadeusza Samborskiego Krzyżem Kresowym. Odznaczenie  otrzymują osoby  zasłużone  dla rozwoju kultury polskiej na dawnych ziemiach polskich,  aktywnie promujące problematykę kresową i prawdę  o tragedii Polaków na Kresach Wschodnich oraz wykazujące  wszelkie formy opieki nad polskim dziedzictwem kulturowym i historycznym na byłych Kresach Wschodnich.

Fragmenty Kroniki Szkoły oraz  pracy literackiej  „Pamiętnika Pokoleń” zaprezentowali uczestnikom uczniowie Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach, którzy wspierani przez  swoich wychowawców zadbali również  o oprawę artystyczną wydarzenia. Uroczystość prowadziła Wicedyrektor Szkoły Bożena Ulc.

Organizacja wydarzenia wymagała czasu i podejmowania wielu działań, które umożliwiły i doprowadziły do zrealizowania inicjatywy. W tym miejscu  pragniemy serdecznie podziękować  Wójtowi Gminy Legnickie Pole Rafałowi Plezi oraz Panu Stanisławowi Obertańcowi  za pomoc, wsparcie, życzliwość i wkład pracy  przy organizacji wydarzenia.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że wydarzenie  zostało  zrealizowane.

Odsłonięta tablica pamiątkowa jest wyrazem szacunku i pamięci dla tworzenia historii szkoły oraz wychowywania uczniów w duchu patriotyzmu i dumy z bycia Polakiem.