gościliśmy w naszym Starostwie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wiceminister Bożenę Żelazowską wraz z Posłem na Sejm RP Tadeuszem Samborskim. W spotkaniu uczestniczył  Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego Kazimierz Burtny.

Powiat Legnicki reprezentowali: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Skarbnik Powiatu Marta Płosińska – Soboń, Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos.

Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków położonych na terenie powiatu legnickiego oraz ich  przyszłych planów remontowych, szczególnie o zabytkach, w których znajdują się Domy Pomocy Społecznej w Legnickim Polu oraz w „Prząśnik” w  Brenniku.

Władze Powiatu podziękowały Pani Minister za dotychczasowe wsparcie, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednocześnie deklarując gotowość do dalszej współpracy w działaniach na rzecz zabytków Powiatu Legnickiego.