pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Legnicy Macieja Kupaja oraz Starosty Legnickiego Adama Babuśki odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego. Z mocy podpisanego w 2001 roku porozumienia, jest to komisja wspólna dla obu jednostek samorządowych.

Udział w posiedzeniu wzięli: Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński, Radny Łukasz Skoczek, Dyrektorzy Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych Powiatu,  a także członkowie Komisji z terenu miasta i powiatu m.in.: Komendy Miejskiej Policji,  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz  Niepublicznego Ośrodka Terapii Uzależnień. W posiedzeniu uczestniczyli również dyrektorzy: Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Legnicy i  Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

Głównym celem posiedzenia było przyjęcie stanowiska Komisji w sprawie oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego oraz opinii pracy policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta Legnicy i  powiatu legnickiego zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.