Podstawa prawna:

 • Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji   i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322);

Kogo dotyczy:

Udostępnianie informacji zawartych w bazie ewidencji gruntów i budynków zawierających dane osobowe oraz wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego odbywa się na wniosek:

 • właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 • organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizującymi, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 • innych podmiotów, które mają interes prawny w tym zakresie.

 Miejsce składania wniosków:

Portal Obsługi KlientaStarostwo Powiatowe pl. Słowiański 1 parter Punkt Obsługi Interesantów lub bezpośrednio w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pokój 605 oraz 606 VI p. - w godzinach pracy urzędu.

Wnioski można przesyłać pocztą tradycyjną lub przez Portal Obsługi Klienta https://legnicki.webewid.pl, zakładka „E-Usługi dla Każdego”.

 • instrukcja obsługi portalu >>TUTAJ<<
 • film promocyjny >>TUTAJ<<

Do pobrania:

Opłaty:

 1. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty Starosta wydaje decyzję administracyjną
 2. Opłatę, obliczoną zgodnie z załącznikiem do ustawy, pobiera się przed sporządzeniem wypisu lub wyrysu.
 3. Sporządzenie wypisu lub wyrysu poprzedza się ustaleniem uiszczenia opłaty, na podstawie potwierdzenia dokonania przelewu na konto bankowe podane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, lub dowodu wpłaty w kasie Starostwa Powiatowego, pokój 344 III p.

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Legnicy
59-220 Legnica, Plac Słowiański 1
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej VI piętro.
E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pokój nr 605 tel./fax  76 72 43 422
Pokój nr 606 tel./fax  76 72 43 423