Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Podstawa prawna:

 • Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101);
 • Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, z 2017r. poz 1990)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917, z 2017r. poz 1989);

Udostępnianie informacji zawartych w bazie ewidencji gruntów i budynków zawierających dane osobowe oraz wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego odbywa się na wniosek:

 • właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 • organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizującymi, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 • innych podmiotów, które mają interes prawny w tym zakresie.

 Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu (pdf, 810 kB)

 Miejsce składania wniosku:

Starostwo Powiatowe pl. Słowiański 1 parter Punkt Obsługi Interesantów, lub bezpośrednio w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pokój 605 VI p. w godzinach pracy urzędu.
Wnioski można przesyłać również pocztą tradycyjną  lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na platformie ePUAP.

Opłaty:

 1. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, Starosta wydaje decyzję administracyjną
 2. Opłatę, obliczoną zgodnie z załącznikiem do ustawy,pobiera się przed sporządzeniem wypisu lub wyrysu.
 3. Sporządzenie wypisu lub wyrysu poprzedza się ustaleniem uiszczenia opłaty, na podstawie potwierdzenia dokonania przelewu na konto bankowe podane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, lub dowodu wpłaty w kasie Starostwa Powiatowego, pokój 344 III p.

 

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Legnicy
59-220 Legnica, Plac Słowiański 1
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  VI piętro.
E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pokój nr 605 
Tel./fax 76 72 43 422