WYMAGANE DOKUMENTY

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 14 dni

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Informacja Starosty Legnickiego.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak trybu odwoławczego

DODATKOWE INFORMACJE

 • Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu 20-to letniego okresu.
 • Osobom fizycznym lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata:
  • - 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
  • - 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
  • - 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
  • - 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
  • - 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
  • - 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu;

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok.622 lub 623 (VI p.) pod numerem telefonu: 76-72-43-443, 76-72-43-442

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów